+359 (0) 887 990 126

- Марбал?

- Да, Лони?

- Ти нали ми разказва миналата седмица за Фарадей?

- Даааа ... - Марбал тъкмо допиваше следобедния си чай.

- Ами ... мислех си, той за какво го е използвал? Само го е направил и забравил за него ли?

- Не, разбира се. Искаш ли да ти разкажа малко повече около тази история?

- Искам, искам, Марбал!

- Добре.

Един ден, Майкъл Фарадей си пиел следобедния чай на верандата. Не щеш ли, изведнъж се изсипал дъжд и развалил дребното удоволствие, на което се наслаждавал. Замислил се Фарадей, като един велик учен, дали би могъл да предвиди тези капризи на времето. Правейки опити, както вече ти казах и успял да направи първия гумен балон, изследванията му обаче не свършили до тук. Той решил, че би могъл да реши по-лесно дали да пие следобедния си чай на верандата или в кухнята, ако знае какво се случва високо в небето и какво ще му донесе то – слънце, вятър или дъжд. Напълнил гумения балон, който създал наскоро, с водород, и направил няколко експеримента с него, като го пускал високо в небето. Изследванията са му дали ценна информация, но за съжаление не достатъчна, тъй като по това време Фарадей не разполагал с необходимите прибори, за да може да предсказва времето. И така, дори и след неговите експерименти, все още му се налагало да рискува със следобедния чай на верандата. Едва години по-късно, един немски учен, който се казвал Алфред Вегенер, наложил името "метеорологични балони" и тяхното използване в метеорологията. Те станали много популярни и се използват до днес от съвременните станции.

- Ами, Марбал … какво значи „матрология”?

- Ехх, Лони – усмихна се, Марбал. Метеорология е наука за изследване и прогнозиране на времето.

- Мммм … - сбръчка вежди Лони.

- Добре, де! Хората, които изучават тази наука, казват дали ще вали или ще грее слънце! Така по-ясно ли е? – попита със „строг” тон Марбал, едва прикривайки усмивката си.

Лони ококори очи:

- Има хора, които казват какво ще е времето? Те ли го нагласят?

Марбал се засмя от сърце:

- Не, глупаче. Те правят прогнози какво ще бъде времето, но не зависи от тях какво ще бъде то и не го „нагласят”.

- Хммм ...- Лони се загледа вторачено към небето, където току що се беше появила голяма цветна дъга. Все още му беше трудно да разбере думите на Марбал и това как някой може да определя какво ще бъде времето. Скоро обаче заспа и започна да сънува, как е хванал едно балонче и се рее във въздуха. После се приземи и започна да си придава важност и да казва на приятелите си какво ще бъде времето утре ...